Loading

Autoriõigus

Autoriõigus

Autoriõigus 2020, 2021 Canon Production Printing.

Selle publikatsiooni ühtegi osa ei tohi kopeerida, muuta, reprodutseerida ega edastada ühelgi kujul või vahenditega elektrooniliselt, käsitsi või muul viisil ilma ettevõtte Canon Production Printing eelneva kirjaliku loata. Joonised ja printerist väljastatud pildid on imiteeritud ja ei pruugi tingimata olla rakendatavad kõigil kohalikel turgudel pakutavate toode ja teenuste korral. Käesoleva publikatsiooni sisu ei tohi tõlgendada spetsiifiliste omaduste, tehniliste näitajate, jõudluse või eriotstarbeliseks kasutamiseks sobivuse garantiina. Käesoleva publikatsiooni sisu võidakse aeg-ajalt muuta sellest teatamata.

CANON PRODUCTION PRINTING EI VASTUTA ÜHEGI OTSESE, KAUDSE VÕI PÕHJUSLIKU ÜKSKÕIK MILLIST TÜÜPI KAHJUSTUSTE EEST VÕI KAHJUDE JA KULUDE EEST, MIS TULENEVAD KÄESOLEVA PUBLIKATSIOONI SISU KASUTAMISEST.

Keel

Ameerika inglise keeles olevate algupäraste juhendite tõlge.