Loading

Om denne vejledning

Introduktion

Håndbogen handler om Colorado 1630 og er skrevet til printeroperatøren.

Den beskriver printerens fulde workflow: fra opsætning til drift, vedligeholdelse og fejlfinding på maskinen.

Behandle

Handlinger

Reference

Før systemet anvendes

Printerens komponenter

Udforsk systemet

Daglig brug

Brug RIP-softwaren

Konfigurer medier i RIP'en

Ilæg, stram og skær medier

Håndtering af mediet

Udskriv et job

Udskriv et job

Forbedring af kvaliteten

Forbedring af kvaliteten

Vedligeholdelse

Rengør og vedligehold printhovederne

Oprethold udskriftskvaliteten

Oprethold printerens opløsning

Vedligehold printeren

Netværk og sikkerhed

Netværk og sikkerhedsindstillinger

Konfigurer netværket og sikkerhedsindstillingerne

Fejlfinding

Fjern papirstop, stop printeren

Generel fejlfinding

Rengør forurenede dele

Rengør printeren for forurening

Operatørens færdighedsniveau

Denne vejledning beskriver sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af en instrueret person. Instrueret person er et udtryk, der anvendes om personer, der er blevet instrueret og uddannet af en fagmand, eller som er under tilsyn af en fagmand, for at identificere energikilder, der kan forårsage smerte og tage forholdsregler for at undgå utilsigtet kontakt med eller udsættelse for disse energikilder.