Loading

Drepturi de autor și mărci de comerț

Drept de autor

Drept de autor 2021 Canon Production Printing.

Nicio parte a acestei publicații nu poate fi copiată, modificată, reprodusă sau transmisă sub nicio formă sau prin orice mijloace, electronice, manuale sau în alt mod, fără permisiunea prealabilă în scris a Canon Production Printing. Ilustrațiile și imaginile de ieșire ale imprimantei sunt simulate și nu se aplică în mod necesar produselor și serviciilor oferite pe fiecare piață locală. Conținutul acestei publicații nu trebuie să fie interpretat ca o garanție sau justificare în ceea ce privește anumite proprietăți sau specificații și nici în ceea ce privește performanța tehnică sau potrivirea pentru anumite aplicații. Conținutul acestei publicații poate fi modificat din când în când fără notificare prealabilă.

CANON PRODUCTION PRINTING NU RĂSPUNDE PENTRU DAUNE DIRECTE, INDIRECTE SAU CONSECINȚE DE ORICE NATURĂ SAU PIERDERI SAU CHELTUIELI REZULTATE DIN UTILIZAREA CONȚINUTULUI ACESTEI PUBLICAȚII.

Limbă

Traducerea instrucţiunilor originale care sunt în engleză americană.

Mărci de comerț

Canon este o marcă de comerț înregistrată a Canon Inc. Arizona, VariaDot sunt mărci de comerț sau mărci de comerț înregistrate ale Canon Production Printing Netherlands B.V.

Siglele Adobe, Illustrator, Photoshop, PostScript și Adobe sunt mărci de comerț sau mărci de comerț înregistrate ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau în alte țări.

Toate celelalte mărci de comerț sunt proprietatea deținătorilor respectivi și sunt recunoscute prin prezenta.