Loading

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

Copyright

Copyright 2021 Canon Production Printing.

Tätä julkaisua ei saa osittainkaan kopioida, muuttaa, jäljentää tai siirtää missään muodossa eikä millään tavalla elektronisesti, manuaalisesti tai muuten ilman Canon Production Printingin ennalta antamaa kirjallista lupaa. Kuvituskuvat ja tulosteiden kuvat ovat simuloituja, eivätkä ne välttämättä koske kaikilla markkina-alueilla tarjolla olevia tuotteita ja palveluja. Tämän julkaisun sisältöä ei pidä katsoa tiettyjä ominaisuuksia tai teknisiä tietoja, teknistä suorituskykyä tai tiettyihin käyttötarkoituksiin soveltuvuutta koskevaksi takuuksi. Tämän julkaisun sisältö voi ajoittain muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

CANON PRODUCTION PRINTING EI OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MENETYKSISTÄ TAI KUSTANNUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN JULKAISUN SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ.

Kieli

Käännös alkuperäisistä amerikanenglanniksi laadituista ohjeista.

Tavaramerkit

Canon on Canon Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. Arizona, VariaDot ovat Canon Production Printing Netherlands B.V.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Adobe, Illustrator, Photoshop, PostScript ja Adobe-logot ovat Adobe Systems Incorporated joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta, mikä täten tunnustetaan.