Loading

Copyright en handelsmerken

Copyright

Copyright 2020, 2021 Canon Production Printing.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon Production Printing mag niets uit deze publicatie worden gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd of worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, handmatig of anderszins. Illustraties en afbeeldingen van printeruitvoer worden gesimuleerd en hebben niet noodzakelijkerwijs betrekking op producten en diensten die in elke lokale markt worden aangeboden. De inhoud van deze publicatie mag niet worden opgevat als garantie met betrekking tot specifieke eigenschappen of specificaties, noch van technische prestaties of geschiktheid voor bepaalde toepassingen. De inhoud van deze publicatie kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

CANON PRODUCTION PRINTING IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF VOOR VERLIES OF ONKOSTEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN HET GEBRUIK VAN DE INHOUD VAN DEZE PUBLICATIE.

Taal

Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing uit het Amerikaans-Engels.

Handelsmerken

Canon is een geregistreerd handelsmerk van Canon Inc. Arizona en VariaDot zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Canon Production Printing Netherlands B.V.

ONYX® ProductionHouse en ONYX® Thrive zijn geregistreerde handelsmerken van ONYX.

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars en worden hierbij erkend.