Loading

Prawa autorskie i znaki handlowe

Copyright

Copyright 2020 Canon Production Printing.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być kopiowana, modyfikowana, powielana ani przesyłana w żadnej formie, ani w jakikolwiek sposób elektroniczny, ręczny lub inny, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody firmy Canon Production Printing. Ilustracje i obrazy wydruków drukarki mają charakter przykładowy i nie zawsze odnoszą się do produktów i usług oferowanych na poszczególnych rynkach lokalnych. Zawartość niniejszej publikacji nie może być rozumiana jako jakakolwiek gwarancja w odniesieniu do określonych właściwości lub specyfikacji, możliwości technicznych ani przydatności do określonych zastosowań. Zawartość niniejszej publikacji może od czasu do czasu ulegać zmianie bez uprzedzenia.

FIRMA CANON PRODUCTION PRINTING NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU ANI ZA STRATY LUB WYDATKI WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA ZAWARTOŚCI NINIEJSZEJ PUBLIKACJI.

Język

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji napisanych w języku angielskim w wersji amerykańskiej.

Znaki handlowe

Canon jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do Canon Inc. Arizona, VariaDot są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Canon Production Printing Netherlands B.V.

Adobe, Illustrator, Photoshop, PostScript oraz logotypy Adobe to albo zarejestrowane znaki handlowe, albo znaki handlowe Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wszystkie inne znaki towarowe stanowią własność ich odpowiednich właścicieli, co potwierdza niniejszy dokument.