Loading

Copyright

Copyright

Copyright 2020, 2021 Canon Production Printing.

Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť kopírovaná, upravovaná, reprodukovaná alebo prenášaná v akejkoľvek podobe alebo akýmikoľvek prostriedkami, elektronicky, manuálne alebo inak bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Canon Production Printing. Ilustrácie a obrázky výstupov z tlačiarne sú simulované a nemusia sa nevyhnutne vzťahovať na produkty a služby ponúkané na každom miestnom trhu. Obsah tejto publikácie by nemal byť interpretovaný ako akákoľvek záruka, pokiaľ ide o konkrétne vlastnosti alebo špecifikácie, ani záruku technického výkonu alebo vhodnosti pre konkrétne aplikácie. Obsah tejto publikácie sa môže z času na čas zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

SPOLOČNOSŤ CANON PRODUCTION PRINTING NEMÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ POŠKODENIA AKÉKOĽVEK POVAHY, ALEBO ZA STRATY ALEBO VÝDAVKY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z POUŽÍVANIA OBSAHU TEJTO PUBLIKÁCIE.

Jazyk

Preklad originálnych inštrukcií, ktoré sú v americkej angličtine.