Loading

Copyright

Ophavsret

Copyright 2020, 2021 Canon Production Printing.

Ingen del af denne publikation må kopieres, ændres, gengives eller transmitteres i nogen som helst form eller på nogen som helst måde, det være sig elektronisk, manuelt eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Canon Production Printing. Illustrationer og billeder af printerudskrifter er simulerede og gælder ikke nødvendigvis for produkter og tjenester, der udbydes på de enkelte lokale markeder. Indholdet af denne publikation skal ikke opfattes som nogen garanti og udgør heller ikke nogen garanti med hensyn til specifikke egenskaber eller specifikationer, tekniske præstationer eller egnethed til bestemte anvendelser. Indholdet af denne publikation kan fra tid til anden blive ændret uden varsel.

CANON PRODUCTION PRINTING KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART ELLER TAB ELLER UDGIFTER STAMMENDE FRA BRUGEN AF DENNE PUBLIKATIONS INDHOLD.

Sprog

Oversættelse af den originale vejledning, som er på amerikansk engelsk.