Loading

Авторски права

Авторски права

Copyright 2020, 2021 Canon Production Printing.

Никоя част от тази публикация не може да бъде копирана, променяна, възпроизвеждана или предавана в каквато и да е форма или чрез каквито и да е средства, било то електронни, ръчни или други, без предварително писмено разрешение от Canon Production Printing. Илюстрациите и изображенията на разпечатки от принтера са примерни и не винаги се отнасят за продуктите и услугите, предлагани на съответния местен пазар. Съдържанието на тази публикация не бива да се тълкува като гаранция от какъвто и да е вид по отношение на конкретни характеристики или спецификации, технически параметри или пригодност за определени цели. В съдържанието на тази публикация понякога може да се правят промени без предизвестие.

CANON PRODUCTION PRINTING НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, НЕПРЕКИ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНИ ЩЕТИ, НИТО ЗА ЗАГУБИ ИЛИ РАЗХОДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ.

Език

Превод на оригиналните инструкции, изготвени на американски английски.