Loading

Copyright

Upphovsrätt

Copyright 2018, 2020 Canon Production Printing.

Ingen del av denna publikation får kopieras, modifieras, reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt, manuellt eller på annat sätt, utan föregående skriftligt medgivande från Canon Production Printing. Illustrationer och bilder på utskriftsresultat är simulerade och representerar inte nödvändigtvis produkter och tjänster som erbjuds på varje lokal marknad. Innehållet i denna publikation ska inte tolkas som en garanti eller utfästelse gällande specifika egenskaper eller specifikationer eller av teknisk prestanda eller lämplighet för särskilda syften. Innehållet i denna publikation kan komma att ändras från tid till annan utan föregående meddelande.

CANON PRODUCTION PRINTING KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR AV NÅGOT SLAG, ELLER FÖRLUSTER ELLER KOSTNADER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV INNEHÅLLET I DEN HÄR PUBLIKATIONEN.

Språk

Översättning av originalinstruktionerna som är på amerikansk engelska.