Loading

Avtorske pravice

Avtorske pravice

Avtorske pravice 2018, 2020 Canon Production Printing.

Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno kopirati, spreminjati, reproducirati ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, elektronsko, ročno ali drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Canon Production Printing. Ilustracije in natisnjene slike tiskalnika so simulirane in ne veljajo nujno za izdelke in storitve, ki se ponujajo na posameznem lokalnem trgu. Vsebine te publikacije se ne sme razlagati kot kakršnokoli obliko garancije ali kot garancijo, povezano s posebnimi lastnostmi ali specifikacijami niti s tehničnimi zmogljivostmi ali primernostjo za določene aplikacije. Vsebina te publikacije se lahko občasno spremeni brez predhodnega obvestila.

DRUŽBA CANON PRIDUCTION PRINTING NE BO ODGOVORNA ZA KAKRŠNEKOLI NEPOSREDNE, POSREDNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE KATEREKOLI VRSTE, NITI ZA IZGUBE ALI STROŠKE, KI BI IZHAJALI IZ VSEBINE TE PUBLIKACIJE.

Jezik

Prevod navodil, ki so v izvirniku zapisana v ameriški angleščini.