Loading

Konfiguracja ustawień lokalnych

Wprowadzenie

W tym miejscu możesz zmienić lokalne ustawienia konfiguracji.

Aby uzyskać dostęp do tych ustawień, przejdź do: [Konfiguracja]. Masz trzy różne zakładki, z których każda dotyczy zestawu parametrów konfiguracyjnych:

 • [Serwer proxy HTTP] — dotyczy połączenia sieciowego

 • [Poziomy rejestrowania] — pozwala ustawić szczegółowość informacji przechowywanych w plikach dziennika

 • [Lokalizacja folderów] — zawiera przegląd folderów używanych przez aplikację Cloud Proxy do przechowywania dzienników i danych tymczasowych

[Serwer proxy HTTP]

Jeśli infrastruktura sieciowa wymaga korzystania z serwera proxy, w tym polu należy wprowadzić jego adres.

Konfiguracja sieciowego serwera proxy

Jeśli używasz serwera proxy do łączenia się z Internetem, musisz powiadomić o tym aplikację.

Możesz użyć jednego z następujących ustawień:

 • [Konfiguracja systemowego serwera proxy]

  Pozwól aplikacji wykryć i użyć ustawień globalnych.

 • [Ręczna konfiguracja serwera proxy]

  Skonfiguruj połączenie przez serwer proxy ręcznie. W tym celu należy określić nazwę sieciową lub adres IP serwera proxy oraz port sieciowy serwera proxy.

 • [Brak serwera proxy]

  Możliwe jest połączenie bezpośrednie.

Poprawność ustawień możesz zweryfikować za pomocą przycisku [Test połączenia].

Ilustracja

Konfiguracja poziomu rejestrowania

Nie należy zmieniać tego ustawienia, chyba że zostanie to zalecone przez pracownika serwisu. To ustawienie reprezentuje folder używany do przechowywania plików potrzebnych do rozwiązywania problemów. Pliki te mogą być wymagane przez serwis.

Pliki dziennika będą zawierać wszystkie zdarzenia o poziomie ważności co najmniej równym wybranemu. Domyślnie poziom rejestrowania jest ustawiony jako „Ostrzeżenie”, co jest uważane za odpowiednie do normalnego użytkowania. Jeśli musisz badać incydenty, zwiększ poziom rejestrowanych szczegółów zgodnie z żądaniem pracownika serwisu.

Aplikacja obsługuje kilka poziomów przechowywania informacji dotyczących rozwiązywania problemów, w kolejności ważności zarejestrowanego zdarzenia:

 1. [Fatalny]:

  • Poważne błędy, które powodują przedwczesne zamknięcie lub awarię systemu.

 2. [Błąd]

  • Inne błędy w czasie wykonywania lub nieoczekiwane warunki uniemożliwiające oczekiwane działanie.

 3. [Ostrzeżenie]

  • Inne sytuacje w czasie wykonywania, które są niepożądane lub nieoczekiwane, ale nie powodują zatrzymania działania aplikacji. W większości przypadków można je zignorować.

 4. [Informacja]:

  • Ciekawe zdarzenia w czasie wykonywania. Mogą zawierać szczegóły dotyczące procesu rozwiązywania problemów.

 5. [Debuguj]

  • Szczegółowe informacje o przepływie przez system. Nigdy nie pozostawiaj tego poziomu po zakończeniu rozwiązywania problemów.

 6. [Śledź]:

  • Jeszcze bardziej szczegółowe informacje. Rozmiar plików dziennika będzie bardzo szybko wzrastał!

Konfiguracja lokalizacji folderów

Parametry do konfiguracji ustawień wewnętrznych są dostępne dla administratora.

UWAGA

Następne dwa ustawienia nie powinny być zmieniane, chyba że masz bardzo istotny powód, aby użyć innego folderu zamiast któregoś z nich.

[Ścieżka do folderu danych]

Nie należy zmieniać tego ustawienia, chyba że zostanie to zalecone przez pracownika serwisu. Od tego ustawienia zależy, który folder jest używany do przechowywania danych tymczasowych. Zawartość tego folderu można zachować w przypadku uaktualniania aplikacji Cloud Proxy, dzięki czemu nie trzeba go ponownie konfigurować.

[Ścieżka do folderu dzienników]

Nie należy zmieniać tego ustawienia, chyba że zostanie to zalecone przez pracownika serwisu. To ustawienie reprezentuje folder używany do przechowywania plików potrzebnych do rozwiązywania problemów. Pliki te mogą być wymagane przez serwis.