Loading

Paikallisten asetusten määrittäminen

Johdanto

Voit muokata paikallisia kokoonpanoasetuksia täällä.

Pääset kyseisiin asetuksiin siirtymällä kohtaan [Määrittely]. Käytössä on kolme erilaista välilehteä, joista jokaisessa on joukko kokoonpanoparametreja:

 • [HTTP-välityspalvelin], joka käsittelee verkkoyhteyttä

 • [Lokitasot], jonka avulla voit määrittää lokitiedostoihin tallennettavien tietojen yksityiskohdat

 • [Kansioiden sijainti], joka antaa yleiskuvan Cloud Proxy käyttämistä kansioista, joihin lokit ja väliaikaiset tiedot tallennetaan

[HTTP-välityspalvelin]

Jos verkkoinfrastruktuurisi edellyttää välityspalvelimen käyttöä, anna välityspalvelimen osoite tähän kenttään.

Verkon välityspalvelimen määrittäminen

Jos käytät välityspalvelinta Internet-yhteyden muodostamiseen, sinun on ilmoitettava siitä sovellukselle.

Voit valita yhden seuraavista asetuksista:

 • [Käytä järjestelmän välityspalvelimen määritystä]

  Anna sovelluksen tunnistaa yleiset asetukset ja käyttää niitä.

 • [Manuaalinen välityspalvelimen määritys]

  Määritä välityspalvelimen yhteys manuaalisesti. Tätä varten sinun on määritettävä välityspalvelimen verkkonimi tai IP-osoite ja välityspalvelimen verkkoportti.

 • [Ei välityspalvelinta]

  Suora yhteys on mahdollinen.

Voit tarkistaa asetusten oikeellisuuden käyttämällä [Testaa yhteys] -painiketta.

Kuva

Lokiinkirjauksen määrittäminen

Älä muuta tätä asetusta, ellei huoltoedustaja kehota sinua tekemään niin. Tämä asetus liittyy kansioon, jota käytetään vianmääritykseen tarvittavien tiedostojen säilyttämiseen. Huolto tai käyttäjätuki voi pyytää näitä tiedostoja.

Lokitiedostot sisältävät kaikki tapahtumat, joiden vakavuustaso on vähintään yhtä suuri kuin valittu. Oletusarvoisesti lokiin kirjauksen tasoksi on asetettu Varoitus, jota pidetään sopivana normaalissa käytössä. Jos sinun on tutkittava virheellisen toiminnan tapaus, lisää lokiin kirjattavien tietojen määrää palveluedustajan pyynnöstä.

Sovellus tukee useita vianmääritystietojen tallentamisen tasoja lokitapahtuman vakavuuden mukaan:

 1. [Vakava]:

  • Vakavat virheet, jotka aiheuttavat ennenaikaisen työn keskeytymisen tai järjestelmän toimintahäiriön.

 2. [Virhe]

  • Muut ajonaikaiset virheet tai odottamattomat olosuhteet, jotka estävät odotetun toiminnan.

 3. [Varoitus]

  • Muut ajonaikaiset tilanteet, jotka ovat ei-toivottuja tai odottamattomia, mutta ne eivät estä sovellusta toimimasta. Ne voidaan enimmäkseen jättää huomiotta.

 4. [Tiedot]:

  • Hyödyllisiä ajonaikaisia tapahtumia. Voi mahdollisesti antaa tietoja vianmääritysprosessista.

 5. [Vianmääritys]

  • Yksityiskohtaiset tiedot työnkulusta järjestelmän läpi. Älä koskaan jätä tätä lokiinkirjauksen tasoa käyttöön vianmäärityksen päätyttyä.

 6. [Seuranta]:

  • Vielä yksityiskohtaisempaa tietoa. Lokitiedostojen koko kasvaa erittäin nopeasti!

Kansioiden sijainnin määrittäminen

Sisäisten asetusten määritysparametrit ovat järjestelmänvalvojan käytettävissä.

HUOMAUTUS

Kahta seuraavaa asetusta ei tule muuttaa, paitsi jos sinulla on erittäin hyvä syy käyttää eri kansiota.

[Datakansion polku]

Älä muuta tätä asetusta, ellei huoltoedustaja kehota sinua tekemään niin. Tämä asetus määrittää kansion, johon väliaikaiset tiedot tallennetaan. Tämän kansion sisältö voidaan säilyttää päivitettäessä Cloud Proxy, joten sitä ei tarvitse konfiguroida uudelleen.

[Lokikansion polku]

Älä muuta tätä asetusta, ellei huoltoedustaja kehota sinua tekemään niin. Tämä asetus liittyy kansioon, jota käytetään vianmääritykseen tarvittavien tiedostojen säilyttämiseen. Huolto tai käyttäjätuki voi pyytää näitä tiedostoja.