Loading

Konfigurer de lokale indstillinger

Introduktion

Her kan du ændre de lokale konfigurationsindstillinger.

Naviger til [Konfiguration] for at få adgang til disse indstillinger. Du har tre forskellige faner, der hver især håndterer et sæt konfigurationsparametre:

 • [HTTP-proxy], der håndterer netværksforbindelsen

 • [Log-niveau], som giver dig mulighed for at angive detaljerne om de oplysninger, der er lagret i logfilerne

 • [Mappens placering], der giver et overblik over de mapper, der anvendes af Cloud Proxy til opbevaring af logfilerne og midlertidige data

[HTTP-proxy]

Hvis din netværksinfrastruktur kræver brug af en proxyserver, skal du angive adressen for proxyserveren i dette felt.

Konfiguration af netværksproxyen

Hvis du bruger en proxyserver til at oprette forbindelse til internettet, skal du give programmet besked om det.

Du kan bruge en af følgende indstillinger:

 • [Anvend konfiguration af systemproxy]

  Lad programmet registrere og bruge de globale indstillinger.

 • [Manuel proxykonfiguration]

  Konfigurer proxyforbindelsen manuelt. Hvis du vil gøre det, skal du angive netværksnavnet eller IP-adressen for proxyserveren og netværksporten for proxyserveren.

 • [Ingen proxy]

  Det er muligt at oprette direkte forbindelse.

Du kan kontrollere, om indstillingerne er korrekte, ved hjælp af knappen [Teste forbindelse].

Illustration

Konfiguration af logføringsniveauet

Du bør ikke ændre denne indstilling, medmindre du bliver bedt om det af servicerepræsentanten. Denne indstilling repræsenterer den mappe, der bruges til at bevare de filer, der er nødvendige i forbindelse med fejlfinding. Servicesupport kan anmode om disse filer.

Logfilerne indeholder alle hændelserne med en alvorsgrad, der som minimum er lig med den valgte. Som standard angives logføringsniveauet til "Advarsel", der som regel er det rette til normal brug. Hvis du har brug for at undersøge en hændelse, skal du øge niveauet af logførte oplysninger, som servicerepræsentanten har anmodet om.

Programmet understøtter flere niveauer for opbevaring af fejlfindingsoplysninger i nævnte rækkefølge for alvorsgraden af den logførte hændelse:

 1. [Fatal]:

  • Alvorlige fejl, der forårsager for tidlig afslutning eller systemfejl.

 2. [Fejl]

  • Andre kørselsfejl eller uventede tilstande, der forhindrer den forventede funktionalitet.

 3. [Advarsel]

  • Andre kørselssituationer, der er uønskede eller uventede, men som ikke forhindrer programmet i at fungere. Det fleste gange kan de ignoreres.

 4. [Oplysninger]:

  • Interessante kørselshændelser. Kan levere oplysninger til fejlfindingsprocessen.

 5. [Fejlfinding]

  • Detaljerede oplysninger om flowet gennem systemet. Forlad aldrig dette niveau, når du har afsluttet fejlfindingen.

 6. [Spor]:

  • Endnu mere detaljerede oplysninger. Logfilerne bliver meget hurtigt større!

Konfiguration af placeringen af mapperne

Parametre for konfiguration af interne indstillinger er tilgængelige for administratoren.

BEMÆRK

De næste to indstillinger bør ikke ændres, medmindre du har en meget god grund til at bruge en anden mappe til nogen af dem.

[Sti til datamappe]

Du bør ikke ændre denne indstilling, medmindre du bliver bedt om det af servicerepræsentanten. Denne indstilling repræsenterer den mappe, der bruges til at gemme midlertidige data. Indholdet af denne mappe kan bevares, når du opgraderer Cloud Proxy, så du ikke skal konfigurere det igen.

[Mappesti til logfiler]

Du bør ikke ændre denne indstilling, medmindre du bliver bedt om det af servicerepræsentanten. Denne indstilling repræsenterer den mappe, der bruges til at bevare de filer, der er nødvendige i forbindelse med fejlfinding. Servicesupport kan anmode om disse filer.