Loading

Konfigurace místních nastavení

Úvod

Zde můžete změnit místní konfigurační nastavení.

Pro přechod k těmto nastavením přejděte na [Konfigurace]. Máte tři různé karty, z nichž každá se zabývá sadou konfiguračních parametrů:

 • [Adresa proxy HTTP serveru], která se zabývá síťovým připojením.

 • [Úrovně protokolu], která vám umožňuje nastavit podrobnost informací uložených v souborech protokolu.

 • [Umístění složek], která poskytuje přehled složek používaných službou Cloud Proxy k uchování protokolů a dočasných dat.

[Adresa proxy HTTP serveru]

Pokud vaše síťová infrastruktura vyžaduje použití serveru proxy, měli byste v tomto poli nastavit adresu serveru proxy.

Konfigurace síťového serveru proxy

Pokud pro připojení k internetu používáte server proxy, musíte o tom aplikaci informovat.

Můžete použít některé z následujících nastavení:

 • [Nastavení konfigurace systémového proxy serveru]

  Nechá aplikaci detekovat a použít globální nastavení.

 • [Ruční konfigurace proxy serveru]

  Ruční konfigurace připojení proxy. Budete muset zadat název sítě nebo IP adresu serveru proxy a síťový port serveru proxy.

 • [Žádný proxy server]

  Je možné přímé připojení.

Správnost nastavení můžete ověřit pomocí tlačítka [Vyzkoušet připojení].

Obrázek

Konfigurace úrovně protokolování

Toto nastavení byste neměli měnit, pokud k tomu nebudete vyzváni servisním zástupcem. Toto nastavení představuje složku používanou k uchování souborů potřebných pro řešení potíží. Tyto soubory může požadovat servisní podpora.

Soubory protokolu budou obsahovat všechny události se stejnou nebo vyšší úrovní závažnosti, než je ta vybraná. Ve výchozím nastavení je úroveň protokolu nastavena na „Varování“, což je považováno za vhodné pro běžné použití. Pokud potřebujete vyšetřit incident, zvyšte úroveň zaznamenaných podrobností podle požadavku servisního zástupce.

Aplikace podporuje několik úrovní ukládání informací pro odstraňování problémů, v pořadí podle závažnosti zaznamenané události:

 1. [Fatální]:

  • Závažné chyby, které způsobují předčasné ukončení nebo poruchu systému.

 2. [Chyba]

  • Jiné chyby nebo neočekávané podmínky při provozu zabraňující očekávanému fungování.

 3. [Varování]

  • Další situace při provozu, které jsou nežádoucí nebo neočekávané, ale nezabraňují fungování aplikace. Tyto lze většinu času ignorovat.

 4. [Informace]:

  • Zajímavé události při provozu. Mohou poskytovat podrobnosti pro proces odstraňování problémů.

 5. [Ladit]

  • Podrobné informace o toku systémem. Tuto úroveň nikdy nenechávejte aktivní po dokončení řešení problémů.

 6. [Sledovat]:

  • Ještě podrobnější informace. Velikost souborů protokolu se velmi rychle zvýší!

Konfigurace umístění složek

K parametrům pro konfiguraci interních nastavení má přístup správce.

POZNÁMKA

Následující dvě nastavení by se neměla měnit, pokud nemáte velmi dobrý důvod, proč pro kterékoli z nich použít jinou složku.

[Cesta ke složce dat]

Toto nastavení byste neměli měnit, pokud k tomu nebudete vyzváni servisním zástupcem. Toto nastavení představuje složku používanou k uchování dočasných dat. Obsah této složky lze zachovat při upgradu Cloud Proxy, takže není nutné znovu provést konfiguraci.

[Cesta k protokolové složce]

Toto nastavení byste neměli měnit, pokud k tomu nebudete vyzváni servisním zástupcem. Toto nastavení představuje složku používanou k uchování souborů potřebných pro řešení potíží. Tyto soubory může požadovat servisní podpora.