Loading

Opphavsrett og varemerker

Opphavsrett

Copyright 2022 Canon Production Printing.

Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, endres, reproduseres eller overføres i noen form eller på noen måte – elektronisk, manuelt eller på annen måte – uten skriftlig forhåndstillatelse fra Canon Production Printing. Illustrasjoner og utskriftsbilder er simulert og gjelder ikke nødvendigvis for produkter og tjenester som tilbys i hvert lokale marked. Innholdet i denne publikasjonen skal ikke tolkes som en garanti med hensyn til bestemte egenskaper eller spesifikasjoner, og heller ikke med hensyn til teknisk ytelse eller egnethet for bestemte formål. Innholdet i denne publikasjonen kan endres fra tid til annen uten forvarsel.

CANON PRODUCTION PRINTING KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELL DIREKTE, INDIREKTE SKADE ELLER FØLGESKADE AV NOE SLAG, ELLER TAP ELLER UTGIFTER SOM SKYLDES BRUK AV INNHOLDET I DENNE PUBLIKASJONEN.

Språk

Oversettelse av de originale instruksjonene som er på britisk engelsk.

Varemerker

Canon er et registrert varemerke for Canon Inc. PRISMA, PRISMAlytics er varemerker eller registrerte varemerker for Canon Production Printing Netherlands B.V.

Adobe og Adobe PDF er registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Incorporated.

Apple og macOS er varemerker for Apple som er innlemmet, registrert i USA og/eller andre land og regioner.

Auth0 er et registrert varemerke for Auth0, Inc.

Azure, Internet Explorerer varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft-gruppen av selskaper.

Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere og er med dette bekreftet.