Loading

Tekijänoikeustiedot ja tavaramerkit

Copyright

Copyright 2022 Canon Production Printing.

Tätä julkaisua ei saa osittainkaan kopioida, muuttaa, jäljentää tai siirtää missään muodossa eikä millään tavalla elektronisesti, manuaalisesti tai muuten ilman Canon Production Printingin ennalta antamaa kirjallista lupaa. Kuvituskuvat ja tulosteiden kuvat ovat simuloituja, eivätkä ne välttämättä koske kaikilla markkina-alueilla tarjolla olevia tuotteita ja palveluja. Tämän julkaisun sisältöä ei pidä katsoa tiettyjä ominaisuuksia tai teknisiä tietoja, teknistä suorituskykyä tai tiettyihin käyttötarkoituksiin soveltuvuutta koskevaksi takuuksi. Tämän julkaisun sisältö voi ajoittain muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

CANON PRODUCTION PRINTING EI OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MENETYKSISTÄ TAI KUSTANNUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN JULKAISUN SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ.

Kieli

Käännös alkuperäisistä brittienglanniksi laadituista ohjeista.

Tavaramerkit

Canon on Canon Inc:n rekisteröity tavaramerkki. PRISMA, PRISMAlytics ovat Canon Production Printing Netherlands B.V:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Adobe ja Adobe PDF ovat Adobe Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.

Apple ja macOS ovat Apple Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Auth0 on Auth0, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki.

Azure, Internet Explorer ovat Microsoft-konsernin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta, ja ne tunnustetaan täten.