Loading

Autorská práva a ochranné známky

Copyright

Copyright 2022 Canon Production Printing.

Žádná část této publikace nesmí být kopírována, měněna, reprodukována nebo přenášena v žádné formě ani žádným způsobem elektronicky, ručně nebo jinak bez předchozího písemného svolení společnosti Canon Production Printing. Doprovodné ilustrace a obrázky výstupu tiskárny jsou simulované a nemusí nutně odpovídat produktům a službám nabízeným na jednotlivých místních trzích. Obsah této publikace by neměl být chápán jako garance nebo záruka, pokud jde o specifické vlastnosti a specifikace nebo technický výkon či vhodnost k určitým způsobům použití. Obsah této publikace může být čas od času bez upozornění změněn.

SPOLEČNOST CANON PRODUCTION PRINTING NEPONESE ZODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, ANI ZA ZTRÁTY NEBO NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ OBSAHU TÉTO PUBLIKACE.

Jazyk

Překlad původních pokynů v britské angličtině.

Ochranné známky

Canon je registrovaná ochranná známka společnosti Canon Inc. PRISMA, PRISMAlytics jsou ochranné nebo registrované ochranné známky společnosti Canon Production Printing Netherlands B.V.

Adobe a Adobe PDF jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.

Mac a macOS jsou ochranné známky společnosti Apple Incorporated registrované v USA a dalších zemích.

Auth0 je registrovaná ochranná známka společnosti Auth0, Inc.

Azure, Internet Explorerjsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky skupiny společností Microsoft.

Veškeré ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich vlastníků, jak je tímto potvrzeno.