Loading

Prawa autorskie i znaki towarowe

Copyright

Copyright 2021 Canon Production Printing.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być kopiowana, modyfikowana, powielana ani przesyłana w żadnej formie, ani w jakikolwiek sposób elektroniczny, ręczny lub inny, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody firmy Canon Production Printing. Ilustracje i obrazy wydruków drukarki mają charakter przykładowy i nie zawsze odnoszą się do produktów i usług oferowanych na poszczególnych rynkach lokalnych. Zawartość niniejszej publikacji nie może być rozumiana jako jakakolwiek gwarancja w odniesieniu do określonych właściwości lub specyfikacji, możliwości technicznych ani przydatności do określonych zastosowań. Zawartość niniejszej publikacji może od czasu do czasu ulegać zmianie bez uprzedzenia.

FIRMA CANON PRODUCTION PRINTING NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU ANI ZA STRATY LUB WYDATKI WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA ZAWARTOŚCI NINIEJSZEJ PUBLIKACJI.

Język

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji napisanych w języku angielskim w wersji brytyjskiej.

Znaki towarowe

Canon jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Canon Inc. PRISMA, PRISMAlytics są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Canon Production Printing Netherlands B.V.

Apple

Mac i macOS są znakami towarowymi firmy Apple Incorporated zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.

Azure, Internet Explorer, Windows Azure, Windows Mobile, Windows Server są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corp. zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.

Wszystkie inne znaki towarowe stanowią własność ich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.