Loading

Om denna handbok

Introduktion

<ph translate="no"><uicontrol>Printer platen temperature</uicontrol></ph>

Handboken adresserar Colorado 1650 och är skriven för skrivaroperatören.

Den beskriver skrivarens fullständiga arbetsflöde: från installation till användning, underhåll och felsökning av maskinen.

Bearbeta

Åtgärder

Referens

Innan systemet används

Skrivarens komponenter

Utforska systemet

Dagligt bruk

Använda RIP-programmet

Konfigurera materialet i RIP-programmet

Ladda, rulla och kapa material

Hantera materialet

Skriva ut ett jobb

Skriva ut ett jobb

Förbättra kvaliteten

Förbättra kvaliteten

Underhåll

Bevara utskriftskvaliteten

Bevara utskriftskvaliteten

Underhålla resten av skrivaren

Underhåll av skrivaren

Nätverk och säkerhet

Alternativ för nätverk och säkerhet

Konfigurera nätverks- och säkerhetsinställningarna

Felsökning

Rensa stopp, stoppa skrivaren

Allmän felsökning

Rengöra förorenade delar

Rengöra förorening på skrivaren

Operatörens skicklighetsnivå

Den här handboken beskriver säkerhetsåtgärder för att skydda en instruerad person. Med instruerad person menas personer som har instruerats och tränats av en sakkunnig person, eller som har sakkunnig persons tillsyn, till att identifiera energikällor som kan orsaka smärtor och vidta åtgärder för att undvika oavsiktlig kontakt med eller exponering för dessa energikällor.