Loading

Informacje o tym podręczniku

Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja dotyczy modelu Colorado 1650 i jest przeznaczona dla operatora drukarki.

Obejmuje ona pełen cykl roboczy drukarki: od konfiguracji po obsługę, konserwację i rozwiązywanie problemów związanych z urządzeniem.

Przetwarzanie

Czynności

Patrz

Przed rozpoczęciem używania systemu

Elementy drukarki

Opis systemu

Codzienne użytkowanie

Korzystanie z oprogramowania RIP

Konfiguracja nośników w oprogramowaniu RIP

Wkładanie, zwijanie i odcinanie nośnika

Obsługa nośników

Drukowanie zadania

Drukowanie zadania

Poprawa jakości

Podnoszenie jakości

Konserwacja

Utrzymaj jakość wydruku

Utrzymaj jakość wydruku

Konserwacja pozostałych elementów drukarki

Konserwacja drukarki

Sieć i bezpieczeństwo

Opcje sieci i zabezpieczeń

Konfiguracja ustawień sieciowych i zabezpieczeń

Rozwiązywanie problemów

Usuwanie zakleszczeń, zatrzymywanie pracy drukarki

Ogólne informacje dotyczące rozwiązywania problemów

Czyszczenie zanieczyszczonych części

Usuń zabrudzenia z drukarki

Poziom umiejętności operatora

Niniejsza instrukcja zawiera zasady bezpieczeństwa mające na celu ochronę poinstruowanej osoby. „Poinstruowana osoba” to termin odnoszący się do osób, które zostały poinstruowane i przeszkolone przez osobę wykwalifikowaną lub które pracują pod nadzorem osoby wykwalifikowanej w zakresie rozpoznawania źródeł energii mogących powodować ból, oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa mających na celu uniknięcie przypadkowego kontaktu z takimi źródłami energii lub wystawienia na ich działanie.