Loading

Om denne veiledningen

Innledning

Veiledningen omhandler Colorado 1650 og er skrevet for skriveroperatøren.

Den beskriver skriverens fullstendige arbeidsflyt: fra oppsett til bruk, vedlikehold og feilsøking på maskinen.

Prosess

Handlinger

Referanse

Før bruk av systemet

Skriverens komponenter

Utforske systemet

Daglig bruk

Bruke RIP-programvaren

Konfigurere medier i RIP-en

Legge inn, vikle opp og kutte mediet

Håndtere mediene

Skrive ut en jobb

Skrive ut en jobb

Forbedre kvaliteten

Forbedre kvaliteten

Vedlikehold

Opprettholde utskriftskvaliteten

Opprettholde utskriftskvaliteten

Vedlikeholde resten av skriveren

VedlikeholdeVVedlikeholde skriveren

Nettverk og sikkerhet

Nettverks- og sikkerhetsalternativer

Konfigurere nettverks- og sikkerhetsinnstillingene

Feilsøking

Fjerne papirstopp, stoppe skriveren

Generell feilsøking

Rengjøre forurensede deler

Fjerne søl på skriveren

Operatørens ferdighetsnivå

Denne veiledningen beskriver sikkerhetsfunksjoner som beskytter en instruert person. Instruert person er et uttrykk som brukes om personer som har blitt instruert og opplært av en sakkyndig person, eller som overvåkes av en sakkyndig person, til å oppdage energikilder som kan forårsake skade og til å ta forholdsregler for å unngå utilsiktet kontakt med eller eksponering for disse energikildene.