Loading

Tietoja tästä oppaasta

Johdanto

Opas käsittelee Colorado 1650 -mallia ja se on laadittu tulostimen käyttäjää varten.

Se kuvaa tulostimen täydellisen työnkulun: asetustoiminnoista käyttöön, kunnossapitoon ja laitteen vianmääritykseen.

Käsittele

Toimenpiteet

Viite

Ennen järjestelmän käyttöä

Tulostimen komponentit

Järjestelmään perehtyminen

Päivittäinen käyttö

RIP-ohjelmiston käyttö

Materiaalin konfigurointi RIP-sovelluksessa

Materiaalin lataus, kelaus ja leikkaus

Tulostusmateriaalien käsitteleminen

Työn tulostus

Työn tulostus

Laadun parantaminen

Laadun parantaminen

Kunnossapito

Säilytä tulostuslaatu

Säilytä tulostuslaatu

Tulostimen muiden osien kunnossapito

Tulostimen kunnossapito

Verkko ja suojaus

Verkko ja suojausasetukset

Verkon ja suojausasetusten konfigurointi

Vianmääritys

Tukosten selvitys, tulostimen pysäytys

Yleinen vianmääritys

Likaantuneiden osien puhdistus

Puhdista tulostimen epäpuhtaudet

Käyttäjän taitotaso

Tässä oppaassa kuvataan varotoimet koulutetun henkilön suojaksi. Koulutettu henkilö on termi henkilöille, jotka pätevä henkilö on kouluttanut tai jota pätevä henkilö valvoo, tunnistamaan energialähteet, jotka voivat aiheuttaa kipua, ja suorittamaan varotoimia, joilla vältetään tahaton kosketus kyseisiin energialähteisiin tai altistuminen niille.