Loading

Informace o této příručce

Úvod

Příručka se vztahuje k zařízení Colorado 1650 a je určena pro obsluhu tiskárny.

Popisuje provozní úkony tiskárny od začátku až do konce: od nastavení po provoz, údržbu a odstraňování závad zařízení.

Zpracování

Akce

Reference

Před použitím systému

Součásti tiskárny

Prozkoumání systému

Každodenní používání

Používání softwaru RIP

Konfigurace média v softwaru RIP

Založení, odvinutí a ořez média

Práce s médiem

Tisk úlohy

Tisk úlohy

Zvýšení kvality

Zvýšení kvality

Údržba

Zachování kvality tisku

Zachování kvality tisku

Údržba ostatních částí tiskárny

Údržba tiskárny

Síť a zabezpečení

Možnosti sítě a zabezpečení

Konfigurace nastavení sítě a zabezpečení

Řešení problémů

Uvolnění uvíznutí, zastavení tiskárny

Řešení hlavních problémů

Čištění znečištěných částí

Vyčištění znečištěné tiskárny

Úroveň zkušenosti obsluhy

V této příručce jsou uvedeny bezpečnostní postupy pro ochranu proškolené osoby. Proškolená osoba je termín vztahující se na osoby, které byly poučeny a proškoleny kvalifikovanou osobou, nebo které jsou pod dohledem kvalifikované osoby, aby mohly určit energetické zdroje, jež mohou způsobit zranění, a přijmout příslušná bezpečnostní opatření, aby nedošlo k neúmyslnému kontaktu nebo vystavení těmto energetickým zdrojům.