Loading

Upphovsrätt och varumärken

Copyright

Copyright 2019 Océ.

Illustrationer och specifikationer kanske inte är tillämpliga för produkter och tjänster som erbjuds i varje lokal marknad. Ingen del av denna publikation får reproduceras, kopieras, anpassas, överföras, transkriberas, lagras i ett registreringssystem eller översättas till något språk eller datorspråk i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, optiskt, kemiskt, manuellt eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från Océ.

OCÉ LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG MED AVSEENDE PÅ INNEHÅLLET I DENNA PUBLIKATION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, FÖRUTOM SOM DET TILLHANDAHÅLLS HÄRI, DÄRIBLAND MEN UTAN BEGRÄNSNING NÅGRA GARANTIER VAD GÄLLER SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE-INTRÅNG. OCÉ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA DIREKTA-, TILLFÄLLIGA- ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, ELLER FÖRLUSTER ELLER KOSTNADER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV INNEHÅLLET I DEN HÄR PUBLIKATIONEN.

Océ förbehåller sig rätten att omarbeta denna publikation och då och då göra ändringar av innehållet i den utan att för den skull behöva informera någon om att dessa ändringar har gjorts.

Språk

Översättning av originalinstruktionerna som är på amerikansk engelska.

Varumärken

Océ, Océ Colorado, Océ UVgel är registrerade varumärken som tillhör Océ-Technologies B.V. Océ är ett Canon-företag.

Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corp. inkorporerat i USA och/eller i andra länder.

Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.