Loading

Prawa autorskie i znaki handlowe

Prawa autorskie

Prawa autorskie 2019 Océ.

Ilustracje i specyfikacje mogą nie dotyczyć produktów i usług oferowanych na każdym lokalnym rynku. Żadna z części niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, kopiowana, adaptowana, przesyłana, modyfikowana, przechowywana w jakimkolwiek systemie gromadzenia danych ani tłumaczona na jakikolwiek język, w tym komputerowy, w żadnej postaci ani przy użyciu dowolnych mediów, w tym elektronicznych, mechanicznych, magnetycznych, optycznych, chemicznych, ręcznych bądź innych, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Océ.

FIRMA OCÉ W ŻADEN SPOSÓB NIE UDZIELA GWARANCJI W ODNIESIENIU DO ZAWARTOŚCI NINIEJSZEJ PUBLIKACJI, WYRAŹNEJ LUB DOMNIEMANEJ, INNEJ NIŻ OKREŚLONA W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, W TYM BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI W ZAKRESIE ZBYWALNOŚCI, WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. FIRMA OCÉ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU LUB STRATY LUB WYDATKI WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA ZAWARTOŚCI NINIEJSZEJ PUBLIKACJI.

Firma Océ zastrzega sobie prawo do korekty tej publikacji oraz wprowadzania okresowych zmian jej treści bez obowiązku informowania kogokolwiek o wprowadzonych korektach lub zmianach.

Język

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji napisanych w języku angielskim w wersji amerykańskiej.

Znaki handlowe

Océ, Océ Colorado, Océ UVgel są zarejestrowanymi znakami towarowymi Océ-Technologies B.V. Océ jest spółką Canon.

Windows to znak handlowy lub zarejestrowany znak handlowy Microsoft Corp. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Inne znaki handlowe są własnością ich posiadaczy.