Loading

Opphavsrett og varemerker

Opphavsrett

Opphavsrett 2019 Océ.

Illustrasjoner og spesifikasjoner gjelder ikke nødvendigvis for alle produkter og tjenester som tilbys på hvert enkelt lokalt marked. Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, kopieres, tilpasses eller overføres, transkriberes, lagres i et gjenopprettingssystem eller oversettes til et språk eller dataspråk i noe format eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, optisk, kjemisk, manuelt, eller på annen måte, uten skriftlig tillatelse fra Océ.

OCÉ GIR INGEN GARANTIER AV NOE SLAG MED HENSYN TIL INNHOLDET I DENNE PUBLIKASJONEN, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, BORTSETT FRA DET SOM ER OPPGITT HER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. OCÉ KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELL DIREKTE, INDIREKTE SKADE ELLER FØLGESKADE AV NOE SLAG, ELLER TAP ELLER UTGIFTER SOM SKYLDES BRUK AV INNHOLDET I DENNE PUBLIKASJONEN.

Océ forbeholder seg retten til å revidere denne håndboken og foreta endringer med jevne mellomrom uten å være forpliktet til å informere om slike endringer.

Språk

Oversettelse av de originale instruksjonene som er på amerikansk engelsk.

Varemerker

Océ, Océ Colorado, Océ UVgel er registrerte varemerker for Océ-Technologies B.V. Océ er et Canon-selskap.

Windows er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corp. inkorporert i USA og/eller andre land.

Alle andre varemerker eies av sine respektive eiere.