Loading

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeudet 2019 Océ.

Piirrokset ja tekniset määritykset eivät välttämättä sovellu kaikilla paikallisilla markkina-alueilla myytäville tuotteille ja palveluille. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, kopioida, sovittaa tai välittää, muuntaa, tallentaa tiedonhakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle tai tietokonekielelle missään muodossa tai millään tavalla elektronisesti, mekaanisesti, optisesti, kemiallisesti, manuaalisesti tai muutoin ilman ennakolta Océlta saatua kirjallista lupaa.

OCÉ EI ANNA MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA TÄMÄN JULKAISUN SISÄLTÖÖN LIITTYEN, ELLEI NIITÄ TÄSSÄ ASIAKIRJASSA NIMENOMAISESTI MYÖNNETÄ, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MARKKINOITAVUUDESTA, MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. OCÉ EI OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA SUORISTA TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA TAI SEURANNAISVAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ TAI KUSTANNUKSISTA, JOITA AIHEUTUU TÄMÄN JULKAISUN SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ.

Océ pidättää oikeuden tehdä ajoittain muutoksia tämän julkaisun sisältöön ilman ilmoitusvelvollisuutta muutoksista.

Kieli

Käännös alkuperäisistä amerikanenglanniksi laadituista ohjeista.

Tavaramerkit

Océ, Océ Colorado, Océ UVgel ovat Océ-Technologies B.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Océ on Canon-yhtiö.

Windows ovat Microsoft Corp. -yrityksen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.