Loading

Wat Océ Arizona Xpert voor u kan betekenen

Océ Arizona Xpert bestaat uit twee softwarecomponenten die u helpen bij het ontwerpen en printen van hoogwaardige toepassingen.

Het ontwerp-gedeelte van Océ Arizona Xpert wordt Océ Arizona Xpert Extensions genoemd.

Het productie-gedeelte van Océ Arizona Xpert wordt Océ Arizona Xpert Engine genoemd.

Deze online helpfunctie beschrijft de Océ Arizona Xpert Extensions.

Voor online hulp met de Océ Arizona Xpert Engine ga naar de helpfunctie van Océ Arizona Xpert Engine.

Over de gebruikers

Deze informatie is geschreven voor ontwerpers die Adobe Photoshop of Adobe Illustrator gebruiken.

De Océ Arizona Xpert Extensions-software ondersteunt de ontwerper bij het creëren van een set van hoogwaardige toepassingen.

Met de software kan de ontwerper het volgende doen:

  • Een [Achterverlichting], [Dag/nacht], of [Blokkeren] recept selecteren voor het in Adobe Photoshop of Adobe Illustrator gecreëerde ontwerp.

  • Het ontwerp bekijken door een voorbeeld te genereren.

  • Een afdrukklaar PDF-bestand van het ontwerp exporteren.

De werkvolgorde